18.11.2017

17DFZZ925 Wykonanie remontów mechanicznych turbozespołów Tz-1, Tz-2, Tz-5 i Tz-6 w Elektrociepłowni Siekierki

Przetarg nr 17DFZZ925. Termin składania ofert upływa 4.01.2018 o godz. 11.00

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Części 1 i 2 zamówienia - Lech Bojek, adres e-mail: lech.bojek@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 37 70, fax (+48 22) 587 84 68
Część 3 zamówienia – Paweł Kainka, adres e-mail: pawel.kainka@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ925 0.15 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ925 o zmianie z dnia 14 12 2017 0.14 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ925 0.14 MB
Formularz JEDZ 17DFZZ925 1.12 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa 17DFZZ925 1 0.23 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa 17DFZZ925 2 0.22 MB
Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa 17DFZZ925 3 0.24 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Instrukcje i wymagania 2018 edycja 17102017 47.56 MB
17DFZZ925 tabliczki znamionowe pomp PK5A i PK5B 8.37 MB
Odpowiedź na pytanie 1 do SIWZ 17DFZZ925 z dnia 24112017 0.18 MB
Odpowiedzi na pytania 2 12 do SIWZ 17DFZZ925 z dnia 05122017 0.52 MB
17DFZZ925 Odpowiedzi na pytania 13 19 z dnia 11122017 0.5 MB
Załącznik 1 do odpowiedzi na pytanie 13 7.83 MB
Załącznik 2 do odpowiedzi na pytanie 13 0.26 MB
Załącznik 1 do odpowiedzi na pytanie 14 4.79 MB
Załącznik 2 do odpowiedzi na pytanie 14 5.14 MB
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 15 1.14 MB
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 17 6.12 MB
17DFZZ925 Odpowiedź na pytanie 20 z dnia 14122017 0.24 MB
17DFZZ925 Odpowiedzi na pytania 21 29 z dnia 18122017 1.48 MB
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 21 do siwz 17DFZZ925 0.86 MB
17DFZZ925 Odpowiedź na pytanie 30 z dnia 20122017 0.31 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ925 0.62 MB
Wczytywanie...