25.10.2017

17DFZZ931 Wykonanie modernizacji kotła K-15, remontu mechanicznego kotła K-11 i modernizacja walczaka kotła K-15 w EC Siekierki

Termin składania ofert: do 4.12.2017 roku do godziny 11:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 8468

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Kowalczyk, adres e-mail: pawel.kowalczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 2755, fax (+48 22) 587 8468

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ931 0.15 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ931 0.14 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ931 wersja ze zmianami z dnia 16112017 0.14 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa 17DFZZ931 1 z załącznikami 0.27 MB
Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa 17DFZZ931 2 z załącznikami 0.25 MB
Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa 17DFZZ931 3 z załącznikami 0.22 MB
Załącznik nr 8 do SIWZ Instrukcje i wymagania 2018 edycja 17102017 47.56 MB
JEDZ 17DFZZ931 1.12 MB
Informacja o wizji lokalnej w dniu 7 11 2017 r 0.17 MB
17DFZZ931 1 Rysunki część 1 91.9 MB
17DFZZ931 1 Rysunki część 2 55.55 MB
17DFZZ931 2 Rysunki 36.88 MB
17DFZZ931 3 Rysunki 26.1 MB
17DFZZ931 1 Rysunek rury łączące 0.35 MB
17DFZZ931 1 Materiały dysz palników pyłowych 1.09 MB
17DFZZ931 Odpowiedzi na pytania 1 2 0.2 MB
Zmiana SIWZ 17DFZZ931 z dnia 08112017 0.34 MB
17DFZZ931 Rysunki rurociągów parowych 4.68 MB
Zmiana SIWZ 17DFZZ931 z dnia 15112017 0.63 MB
Zmiana SIWZ 17DFZZ931 z dnia 16112017 0.3 MB
Zmiana ogłoszenia z dnia 17112017 0.07 MB
17DFZZ931 Odpowiedzi na pytania 3 58 3.25 MB
17DFZZ931 Odpowiedzi na pytania 59 60 0.2 MB
17DFZZ931 Odpowiedzi na pytania 61 64 0.4 MB
17DFZZ931 Załącznik do odpowiedzi na pytanie 64 2.92 MB
17DFZZ931 Odpowiedź na pytanie 65 0.2 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ931 0.66 MB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 zamówienia 17DFZZ931 0.3 MB
Wczytywanie...