04.10.2017

17DFZZ384 Świadczenie usług medycznych na rzecz PGNiG TERMIKA SA

Nr Przetargu: 17DFZZ384
Termin składania ofert: do 24.10.2017 roku do godziny 12:00
Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Magdalena Wołodźko, adres e-mail: magdalena.wolodzko@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8440, fax (+48 22) 587 84 68
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krystyna Pawelczyk, adres e-mail: krystyna.pawelczyk@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 74, fax nr (48 22) 587 84 68

Całość SIWZ znajduje się na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/49320

Pliki do pobrania

17DFZZ384 Ogloszenie o zamowieniu 0.12 MB
Wczytywanie...