04.08.2017

17DFZZ178 Wykonanie instalacji zamkniętego układu chłodzenia oleju turbozespołów Tz-1, Tz-2 i Tz-3 w EC Siekierki

Nr Przetargu: 17DFZZ178

Termin składania ofert: do 11.09.2017 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Mariusz.Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marcin Dymowski, adres e-mail: marcin.dymowski@termika.pgnig.pl,

tel. (+48 22) 587 8739, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ178 0.13 MB
Instrukcja dla Wykonawców 17DFZZ178 0.08 MB
17DFZZ178 formularz JEDZ 1.12 MB
17DFZZ178 Wzór Umowy 0.49 MB
OWU procedury PZP edycja 0916 0.08 MB
Instrukcje i wymagania październik 2016 4 31.36 MB
Koncepcja nr arch 36946 10.79 MB
Odpowiedź na pytanie 1 i zmiana SIWZ z dnia 10 08 2017 0.36 MB
Instrukcja dla Wykonawców 17DFZZ178 wersja ujednolicona ze zmianami z dnia 10 08 2017 0.09 MB
Wczytywanie...