04.08.2017

17DFZZ178 Wykonanie instalacji zamkniętego układu chłodzenia oleju turbozespołów Tz-1, Tz-2 i Tz-3 w EC Siekierki

Nr Przetargu: 17DFZZ178

UWAGA! TRZECIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Termin składania ofert: do 6.10.2017 roku do godziny 11:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Mariusz.Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Marcin Dymowski, adres e-mail: marcin.dymowski@termika.pgnig.pl,

tel. (+48 22) 587 8739, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ178 0.13 MB
Instrukcja dla Wykonawców 17DFZZ178 0.08 MB
17DFZZ178 formularz JEDZ 1.12 MB
17DFZZ178 Wzór Umowy 0.49 MB
OWU procedury PZP edycja 0916 0.08 MB
Instrukcje i wymagania październik 2016 4 31.36 MB
Koncepcja nr arch 36946 10.79 MB
Odpowiedź na pytanie 1 i zmiana SIWZ z dnia 10 08 2017 0.36 MB
Instrukcja dla Wykonawców 17DFZZ178 wersja ujednolicona ze zmianami z dnia 10 08 2017 0.09 MB
Zmiana SIWZ z 31 08 2017 zmiana terminu składania ofert 17DFZZ178 0.32 MB
17DFZZ178 Zmiana ogłoszenia z 2 09 2017 0.07 MB
Informacja o wizji lokalnej w dniu 5 09 2017 0.18 MB
Zmiana siwz z dnia 11 09 2017 ZMIANA 2 TERMINU SKŁADANIA OFERT 0.5 MB
17DFZZ178 Zmiana ogłoszenia z 13 09 2017 0.06 MB
Odpowiedzi na pytania 3 6 do siwz z dnia 14 09 2017 0.47 MB
Odpowiedzi na pytania 7 19 do siwz z dnia 15 09 2017 0.91 MB
Odpowiedź na pytanie 20 do siwz z dnia 18 09 2017 0.18 MB
Zmiana siwz z dnia 18 09 2017 zmiana załącznika do formularza ofertowego 0.18 MB
Instrukcja dla Wykonawców 17DFZZ178 wersja ujednolicona ze zmianami z dnia 18 09 2017 0.09 MB
Zmiana siwz z dnia 26 09 2017 ZMIANA 3 TERMINU SKŁADANIA OFERT 0.32 MB
Odpowiedzi na pytania 21 24 do siwz z dnia 28 09 2017 0.32 MB
17DFZZ178 Zmiana ogłoszenia z 28 09 2017 0.06 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ178 0.2 MB
Informacja o unieważnieniu postępowania 17DFZZ178 0.32 MB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 17DFZZ178 0.09 MB
Wczytywanie...