31.07.2017

17DFZZ276 Dostawy wapna hydratyzowanego przez okres dwóch lat dla potrzeb odsiarczania spalin kotła K2 w EC Siekierki

Termin składania ofert: do 31.08.2017 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 8468

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Andrzej Góral, adres e-mail: andrzej.goral@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3441, fax nr (+48 22) 587 8468

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ276 0.13 MB
17DFZZ276 Instrukcja dla Wykonawców 0.1 MB
Formularz JEDZ 17DFZZ276 1.12 MB
17DFZZ276 Wzór Umowy 0.16 MB
Zmiana siwz z dnia 22 08 2017 0.29 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ276 0.18 MB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17DFZZ276 0.28 MB
Wczytywanie...