30.06.2017

17DFZZ222 Dostawy wody amoniakalnej 24 % do Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Nr Przetargu: 17DFZZ222

Nowy termin składania ofert: do 8.08.2017 roku do godziny 11:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Molenda, adres e-mail: krzysztof.molenda@termika.pgnig.pl,

tel. (+48 22) 587 22 81, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu 17DFZZ222 0.14 MB
Sprostowanie ogłoszenia zmiana terminu 0.07 MB
JEDZ 2.06 MB
17DFZZ222 Instrukcja dla Wykonawców 0.1 MB
Wzór Umowy 17DFZZ222 2.32 MB
01 odpowiedzi 17DFZZ222 1.59 MB
02 odpowiedzi 17DFZZ222 0.84 MB
03 modyfikacja 17DFZZ222 0.67 MB
04 modyfikacja 17DFZZ222 0.15 MB
05 odpowiedzi 0.15 MB
17DFZZ222 informacje z otwarcia ofert 0.18 MB
17DFZZ222 informacja o wyniku postepowania 0.28 MB
Wczytywanie...