14.06.2017

17DFZZ144 Wykonywanie prac przy obsłudze urządzeń technologicznych w obszarze nawęglania Elektrociepłowni Siekierki i na składowisku odpadów paleniskowych Zawady w Warszawie

Nr Przetargu: 17DFZZ144

Termin składania ofert: do 18.07.2017 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8433, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Andrzej Góral adres e-mail: andrzej.goral@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 34 41, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

17DFZZ144 ogloszenie o zamowieniu 0.03 MB
17DFZZ144 jedz 2.07 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 17DFZZ144 0.13 MB
Wzor umowy 17DFZZ144 1 z zalacznikami 0.07 MB
Wzor umowy 17DFZZ144 2 z zalacznikami 0.08 MB
Wzor umowy 17DFZZ144 3 z zalacznikami 0.08 MB
Wzor umowy 17DFZZ144 4 z zalacznikiem 0.06 MB
Instrukcje i wymagania październik 2016 31.36 MB
01 autopoprawka w treści siwz 0.27 MB
Nowy zalacznik 3 4 do Instrukcji 0.02 MB
02 odpowiedzi 17DFZZ144 1.46 MB
17DFFZZ144 Informacja z otwarcia ofert 0.63 MB
17DFZZ144 informacja o wyniku postepowania 0.52 MB
Wczytywanie...