08.06.2017

17DFZZ207 Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu na potrzeby realizacji Bloku Gazowo – Parowego, Rurociągu i Sieci dla Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Nowy termin składania ofert: do 7.08.2017 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Paweł Małyska, adres e-mail: pawel.malyska@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 3119, fax (+48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogłoszenie opublikowane 17DFZZ207 0.13 MB
Instrukcja dla wykonawcow (IDW) 17DFZZ207 0.27 MB
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy 17DFZZ207 0.12 MB
Edytowalna wersja formularza JEDZ 17DFZZ207 0.18 MB
Espd request 17DFZZ207 0.16 MB
Instrukcje i wymagania październik 2016 4 31.36 MB
Zmiana siwz z dnia 12 06 2017 0.23 MB
Zmiana ogłoszenia 17DFZZ207 z dnia 14062017 0.06 MB
Załączniki 1 4 do umowy 17DFZZ207 18.29 MB
17DFZZ207 odpowiedzi na pytania 1 22 z dnia 26 06 2017 1.79 MB
17DFZZ207 Zmiana terminu składania ofert 0.4 MB
Zmiana ogłoszenia 17DFZZ207 z dnia 13072017 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 0.07 MB
17DFZZ207 odpowiedzi na pytania 23 92 z dnia 18 07 2017 6.93 MB
17DFZZ207 odpowiedzi na pytania 93 94 z dnia 19 07 2017 0.35 MB
17DFZZ207 odpowiedź na pytanie 95 i zmiana SIWZ z dnia 27 07 2017 0.78 MB
Zmiana ogłoszenia 17DFZZ207 z dnia 29072017 0.06 MB
17DFZZ207 odpowiedzi na pytania 96 99 z dnia 2 08 2017 1.32 MB
Instrukcja dla wykonawcow (IDW) 17DFZZ207 wersja ujednolicona z dnia 2 08 2017 0.28 MB
Informacja z otwarcia ofert 17DFZZ207 0.52 MB
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 17DFZZ207 0.35 MB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17DFZZ207 0.1 MB
Wczytywanie...