29.12.2016

16DFZZ554 Modernizacja kotła wodnego WP 120 nr stacyjny K10 w EC Żerań wraz z budową instalacji ochrony środowiska dla kotłów wodnych nr stacyjny K9 i K10 w EC Żerań w Warszawie.

UWAGA! ZMIANA DATY I GODZINY SKŁADANIA OFERT!

Termin składania ofert: do 27.04.2017 roku do godziny 11:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 8469, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Krzysztof Narożnik, adres e-mail: krzysztof.naroznik@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 5878779

Pliki do pobrania

Ogłoszenie 0.14 MB
Instrukcja dla Wykonawców 16DFZZ554 0.06 MB
Umowa 37.67 MB
Dokumentacja 31.22 MB
Ekspertyzy, wyniki badań 41.64 MB
Rysunki cz 1 2.22 MB
Rysunki cz 2 24.16 MB
Rysunki cz 3 96.2 MB
Jedz 1.99 MB
Wizja lokalna 0.22 MB
01 modyfikacja 16DFZZ554 0.25 MB
Wzór Umowy 16DFZZ554 09 01 2017 0.13 MB
Informacja 11 01 2017 r 0.21 MB
Rysunki ELF 0.6 MB
Odpowiedź na pytania zmiana instrukcji 24 01 2017 1.38 MB
Załącznik nr 3 do umowy Zakres prac granice i wymagania szczegółowe dla instalacji odsiarczania DSI ver20170118 0.03 MB
Załącznik nr 9 do umowy Budynek kotłowni, budynek rozdzielni v16012017 0.03 MB
Informacja o wizji lokalnej w dniu 10 02 2017 0.24 MB
Odpowiedzi na pytania nr 8 70 i zmiana siwz z dnia 10 02 2017 7.46 MB
Odpowiedzi na pytania nr 71 136 i zmiana siwz z dnia 14 02 2017 7.72 MB
Sprawozdanie z pomiarów akustycznych załacznik do odpowiedzi na pytanie 9 3.61 MB
Rysunek dok montażowa kotła załącznik do odpowiedzi na pytanie 21 4.15 MB
Schemat obiegu wody w kotle załącznik do odpowiedzi na pytanie 21 0.12 MB
Rysunek dok kotłów K9 i K10 załącznik do odpowiedzi na pytanie 130 7.82 MB
Informacja o wizji lokalnej w dniu 2 03 2017 0.24 MB
Odpowiedzi na pytania nr 137 139 z dnia 2 03 2017 i zmiana terminu składania ofert 0.98 MB
Ogłoszenie zmiana danych osoby do kontaktu z dnia 2 03 2017 0.06 MB
Ogłoszenie zmiana terminu składania ofert z dnia 3 03 2017 0.07 MB
Odpowiedzi na pytania nr 140 141 z dnia 6 03 2017 0.44 MB
Rysunek Lokalizacje ZRP1 i ZRP3 załącznik do odpowiedzi na pytanie 140 0.29 MB
Załącznik nr 24 do umowy Obowiązujące normy przepisy i standardy wersja 13 03 2017 nowy pkt 4 0.05 MB
Ogłoszenie zmiana warunku udziału z odpowiedzi na pytanie nr 32 0.06 MB
Odpowiedzi na pytania nr 142 165 z dnia 20 03 2017 1.72 MB
Zał 1 do odpowiedzi na pytanie 144 ECZ 33063 ET K10 11 0.6 MB
Zał 2 do odpowiedzi na pytanie 144 ECZ 33063 ET K10 01 2.67 MB
Zał 3 do odpowiedzi na pytanie 144 ECZ 33063 ET K10 02 05 0.85 MB
Zał 4 do odpowiedzi na pytanie 144 ECZ 33063 ET K10 09 10 0.65 MB
Zał 5 do odpowiedzi na pytanie 144 ECZ 33063 ET K10 06 08 0.71 MB
Zał 1 do odpowiedzi na pytanie 145 2.43 MB
Zał 2 do odpowiedzi na pytanie 145 1.53 MB
Zał 3 do odpowiedzi na pytanie 145 2.39 MB
Zał 4 do odpowiedzi na pytanie 145 2.24 MB
Zał 1 do odpowiedzi na pytanie 156 2.43 MB
Zał 2 do odpowiedzi na pytanie 156 1.53 MB
Zał 3 do odpowiedzi na pytanie 156 2.39 MB
Zał 4 do odpowiedzi na pytanie 156 2.24 MB
Odpowiedzi na pytania nr 166 362 z dnia 22 03 2017 13.66 MB
Odpowiedzi na pytania nr 363 364 z dnia 23 03 2017 0.58 MB
Odpowiedzi na pytania nr 365 366 z dnia 24 03 2017 0.3 MB
Odpowiedzi na pytania nr 367 386 z dnia 29 03 2017 1.82 MB
Załącznik nr 4 do umowy Zakres prac, granice i wymagania szczegółowe dla instalacji redukcji tlenków azotu SNCR wersja 22 03 2017 0.03 MB
Załącznik nr 12 do umowy Paliwa, surowce, media rewizja 27 03 2017 34.95 MB
Odpowiedzi na pytania nr 387 389 z dnia 30 03 2017 0.39 MB
Odpowiedzi na pytania nr 390 392 z dnia 31 03 2017 0.31 MB
Załącznik do odpowiedzi na pytanie 392 57.14 MB
Odpowiedzi na pytania nr 393 402 z dnia 3 04 2017 0.69 MB
ECZ 33063 ET K10 01 2.67 MB
ECZ 33063 ET K10 02 05 0.85 MB
ECZ 33063 ET K10 06 08 0.71 MB
ECZ 33063 ET K10 09 10 0.65 MB
ECZ 33063 ET K10 11 0.6 MB
Odpowiedzi na pytania nr 403 413 z dnia 4 04 2017 1.16 MB
Zał 1 do odpowiedzi na pytanie 406 2.43 MB
Zał 2 do odpowiedzi na pytanie 406 1.53 MB
Zał 3 do odpowiedzi na pytanie 406 2.39 MB
Zał 4 do odpowiedzi na pytanie 406 2.24 MB
Ec Zeran lokalny 2016 07 28 2.34 MB
ECZ 33063 C 01 1.02 MB
ECZ 33063 C 02 1.01 MB
ECZ 33063 C 03 1.01 MB
ECZ 33063 C 04 1.01 MB
ECZ 33063 C 05 1.04 MB
ECZ 33063 C 06 1.01 MB
ECZ 33063 C 07 1.07 MB
Odpowiedzi na pytania nr 414 450 z dnia 6 04 2017 1.85 MB
Odpowiedzi na pytania nr 451 459 z dnia 12 04 2017 1.18 MB
Zmiana SIWZ z dnia 14 04 2017 zmiana terminu składania ofert 0.43 MB
Ogłoszenie zmiana terminu składania ofert z dnia 15 04 2017 0.06 MB
Odpowiedzi na pytania nr 460 461 z dnia 19 04 2017 0.86 MB
Odpowiedź na pytanie nr 462 z dnia 21 04 2017 0.17 MB
16DFZZ554 Informacja z otwarcia ofert z dnia 27 04 2017 0.52 MB
16DFZZ554 informacja o wyniku postepowania uniewaznienie 0.3 MB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 16DFZZ554 0.09 MB
Wczytywanie...