30.10.2016

16DFZZ901 Remonty układów AKPiA i instalacji elektrycznych kotłów, turbozespołów, odpopielania, nawęglania, gospodarki wodnej, MIOS w EC Siekierki oraz remont układów AKPiA kotłów w C Kawęczyn w Warszawie

Nr Przetargu: 16DFZZ901

Nowy termin składania ofert: do 20.12.2016 roku do godziny 11:00

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka, adres e-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 8439, fax (+48 22) 587 84 68

w zakresie przedmiotu zamówienia:

1, 2 i 4 część zamówienia

Karol Szot, adres e-mail: karol.szot@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22)  587 3709, fax nr (48 22) 587 84 68

3 i 7 część zamówienia

Mirosław Biniszewski, adres e-mail: miroslaw.biniszewski@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 3718, fax nr (48 22) 587 84 68

5 i 6 część zamówienia

Adam Krzywiec, adres e-mail: adam.krzywiec@termika.pgnig.pl  

tel. (+48 22) 587 3701, fax nr (48 22) 587 84 68

8 część zamówienia

Wojciech Matuszewicz, adres e-mail: wojciech.matuszewicz@termika.pgnig.pl

tel. (+48 22) 587 2752, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

Ogloszenie o zamowieniu 16DFZZ901 0.22 MB
Sprotowanie ogłoszenia zmiana terminu składania ofert 0.07 MB
JEDZ 2.04 MB
Instrukcja dla Wykonawcow 16DFZZ901 0.29 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 1 0.22 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 2 0.21 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 3 0.24 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 4 0.23 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 5 0.23 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 6 0.2 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 7 0.24 MB
Wzor Umowy 16DFZZ901 8 0.2 MB
Instrukcje i wymagania październik 2016 31.36 MB
01 modyfikacja 16DFZZ901 0.4 MB
02 odpowiedzi 16DFZZ901 2.62 MB
03 odpowiedzi 16DFZZ901 0.86 MB
04 odpowiedzi 16DFZZ901 2.01 MB
05 odpowiedzi 16DFZZ901 1.3 MB
06 odpowiedzi zmiana terminu skladania ofert 0.57 MB
07 odpowiedzi 16DFZZ901 0.92 MB
08 odpowiedzi 16DFZZ901 2.91 MB
Zalaczniki do odp 08 1.09 MB
Informacja z otwarcia ofert 16DFZ901 2.78 MB
Informacja o wyniku 16DFZZ901 1.8 MB
Wczytywanie...