06.10.2016

Odbiór i zagospodarowanie popiołu ze spalania biomasy w EC Siekierki w ramach umów ramowych

przetarg nieograniczony

Nr Przetargu: 17MPPA003

Termin składania ofert: do 14.11.2016 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu:

W zakresie procedury przetargowej:

Magdalena Woroniecka

tel. (+48 22) 587 84 39, fax nr (+48 22) 587 84 68

W zakresie przedmiotu zamówienia:

Elżbieta Mroczek

tel. (+48 22) 587 84 47, fax nr (48 22) 587 84 68

Pliki do pobrania

17MPPA003 ogloszenie o zamowieniu 0.13 MB
JEDZ 1.98 MB
17MPPA003 SIWZ 0.24 MB
Wzor Umowy 17MPPA003 0.9 MB
01 odpowiedzi 17MPPA003 0.36 MB
Protokół z otwarcie ofert 17MPPA003 0.47 MB
Informacja o wyniku postepowania 17MPPA003 0.36 MB
Wczytywanie...