13.07.2016

DIALOG TECHNICZNY wykonanie instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin - SNCR dla kotłów typu WP120 nr K5,6,7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym w sprawie wykonania instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin - SNCR dla kotłów typu WP120 nr K5,6,7 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Nr Przetargu: .

Termin składania ofert: do 29.07.2016 roku do godziny 12:00

Osoby do kontaktu:

Michał Roliński

tel. + 48 508 005 761

e-mail: michal.rolinski@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o dialogu technicznycm SNCR copy(2) 0.79 MB
Wniosek o dopuszczenie do dialogu 0.11 MB
Wczytywanie...