Elektrociepłownia Siekierki

Elektrociepłownia Siekierki to największy zakład spółki PGNiG TERMIKA, a zarazem największa w Polsce elektrociepłownia i druga co do wielkości w Europie.

Zakład pracuje od 1961 roku.Dysponuje on mocą cieplną o wartości 2078,2 MW i mocą elektryczną o wartości 620 MW.

W Elektrociepłowni Siekierki znajdują się cztery podstawowe jednostki wytwórcze. Stanowią je trzy bloki ciepłownicze, każdy o mocy 105 MW, oraz jeden blok kondensacyjny z upustem ciepłowniczym o mocy 125 MW. Cztery kotły parowe i pięć turbin tworzą część kolektorową. Zimą, przy niskich temperaturach, wykorzystujemy również dodatkowe jednostki – sześć kotłów wodnych.
Od roku 2009 eksploatujemy akumulator ciepła o pojemności 30 000 t wody sieciowej. Jest to pierwszy tak duży obiekt w Polsce. Inwestycja ta uelastyczniła pracę zakładu, a jednocześnie poprawiła stabilność dostaw i komfort świadczonych usług. 

Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie ok. 50 proc. wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza. Inwestycje realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat dotyczą dostosowania zakładu do wyzwań związanych z ochroną środowiska po roku 2015. 

Wybudowaliśmy instalacje mokrego odsiarczania spalin, w skład których wchodzą dwa absorbery oczyszczające spaliny z kotłów blokowych i wodnych. Instalacje pozwalają nam na utrzymanie emisji poniżej przyszłej normy 200 mg SO2 w m3 spalin.

Na trzech kotłach blokowych pracują już nowoczesne instalacje katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR). Na ostatnim kotle blokowym realizacja instalacji SCR zostanie zakończona w 2014 roku. Instalacje katalitycznego odazotowania spalin pozwalają nam na utrzymanie emisji tlenków azotu poniżej deklarowanej do NFOŚiGW wielkości tj. 180 mg/m3u (przyszła norma to 200 mg/m3u).

Wczytywanie...