Projekt - Kogeneracja Przemyśl

Projekt budowy układu kogeneracyjnego opartego na 2 silnikach gazowych o łącznej mocy 5MWe/5MWt zasilającego miejski system ciepłowniczy na terenie Ciepłowni Zasanie w Przemyślu.

Głównym celem projektu jest rozwój segmentu energetyki gazowej w ramach strategii GK PGNiG,  a także wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie obszaru produkcji energii skojarzonej i jej zbytu o miasto Przemyśl.

Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej.

Budowa układu będzie krokiem w stronę modernizacji i lepszego dostosowania istniejących na terenie Przemyśla źródeł energii do wciąż zaostrzających się wymogów ochrony środowiska.

wiz

tabela

Wczytywanie...