Programy stażowe

Staż z TERMIKĄ

Korzystając z długoletniego doświadczenia w realizacji wielu programów w stażowych, w 2016 roku  nasza firma, organizuje autorski program „Staż z TERMIKĄ”.
W ramach programu przygotowano trzymiesięczne, płatne staże dla 11 studentów i absolwentów w 7 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.
Ich uczestnicy będą mieli okazję:
- zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji;
- zapoznać się ze specyfiką pracy w branży energetycznej;
- przełożyć posiadaną wiedzę teoretyczną na działania praktyczne;
- zdobyć pierwsze poważne doświadczenia zawodowe mogące stanowić doskonały start do dalszej kariery.

Każdy ze stażystów będzie pracował pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie, realizując zadania i projekty zgodnie z harmonogramem stażu.
Na staż zapraszamy osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych doświadczeń, potrafiące organizować swoją pracę i współdziałać w zespole. Idealny kandydat to ponadto osoba komunikatywna, obowiązkowa, kreatywna i zaangażowana.

Ważne terminy

15 marca - 10 kwietnia 2016 Składanie dokumentów aplikacyjnych - CV + wypełnienie formularza aplikacyjnego  (w tym odpowiedź na pytanie z wiedzy technicznej)
do 29 kwietnia 2016 Informacja o zakwalifikowaniu do etapu rozmów rekrutacyjnych w siedzibie PGNiG TERMIKA SA oraz przydzielenie "prac domowych" do przygotowania na rozmowę (prezentacja ppt na wybrany temat)
9 - 20 maja 2016 Rozmowy rekrutacyjne.
do 25 maja 2016 Informacja o zakwalifikowaniu wybranych osób do odbycia stażu.
1 lipca - 30 września 2016 Staże w PGNiG TERMIKA

Poznaj opinię naszych stażystów

Jeśli masz pytania, pisz na adres: termikadlaenergetyka@termika.pgnig.pl

Twórz z nami energetyczne miejsce pracy!

Praktyki i programy stażowe

Wczytywanie...