Praktyki

Nasza organizacja corocznie stwarza studentom szansę poznania specyfiki pracy w zakładach produkcyjnych oraz biurze administracyjnym PGNiG TERMIKA SA oraz umożliwia zweryfikowanie zdobytej w czasie studiów wiedzy podczas miesięcznych, bezpłatnych praktyk wakacyjnych.
Liczba organizowanych w danym roku praktyk oraz obszarów, w których się one odbywają, jest ograniczona oraz uzależniona od bieżących potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy.


Kto może wziąć udział w praktykach?

Najczęściej na praktyki zapraszamy studentów uczelni technicznych, których kierunek studiów jest zgodny z profilem działalności spółki oraz planujących związać swoją przyszłość zawodową z energetyką.

UWAGA! Praktyki realizowane są tylko w oparciu o druk umowy / porozumienia z uczelnią! Upewnij się, czy będziesz dysponował/a ww. dokumentem!

Praktyki studenckie 2016 – ważne terminy

Marzec 15 marca 2016 roku - rozpoczęcie składania aplikacji
Kwiecień 15 kwietnia 2016 roku - zakończenie zbierania aplikacji
Maj - Czerwiec

Analiza otrzymanych dokumentów aplikacyjnych, wybór kandydatów i ich przyporządkowanie do poszczególnych obszarów organizacyjnych.

Udzielanie informacji zwrotnych o wynikach rekrutacji.

Lipiec - Wrzesień Lipiec - wrzesień to okres, w którym odbywają się miesięczne praktyki wakacyjne w poszczególnych departamentach firmy.

 

Wczytywanie...