Praktyki

Nasza organizacja corocznie stwarza studentom szansę poznania specyfiki pracy w zakładach produkcyjnych oraz biurze administracyjnym PGNiG TERMIKA SA oraz umożliwia zweryfikowanie zdobytej w czasie studiów wiedzy podczas miesięcznych, bezpłatnych praktyk wakacyjnych.
Liczba organizowanych w danym roku praktyk oraz obszarów, w których się one odbywają, jest ograniczona oraz uzależniona od bieżących potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy.


Kto może wziąć udział w praktykach?

Najczęściej na praktyki zapraszamy studentów uczelni technicznych, których kierunek studiów jest zgodny z profilem działalności spółki oraz planujących związać swoją przyszłość zawodową z energetyką.

UWAGA! Praktyki realizowane są tylko w oparciu o druk umowy / porozumienia z uczelnią! Upewnij się, czy będziesz dysponował/a ww. dokumentem!

Praktyki studenckie 2017

W ramach miesięcznej praktyki, będziecie mieli okazję:

  • zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji;
  • zapoznać się z procesami technologicznymi zachodzącymi w elektrociepłowni;
  • poznać specyfikę pracy w zakładach produkcyjnych oraz w biurze PGNiG TERMIKA SA;
  • zweryfikować wiedzę zdobytą w trakcie studiów.

W 2017 roku oferujemy miesięczne, bezpłatne praktyki dla 20 studentów w 5 różnych jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA SA.

Każdy z praktykantów będzie realizował zadania zgodnie z zakresem i harmonogramem praktyk pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie. Na praktyki zapraszamy osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych doświadczeń, potrafiące organizować swoją pracę
i współdziałać w zespole. Idealny kandydat to także osoba komunikatywna, obowiązkowa i zaangażowana.
Więcej szczegółów na kolejnej stronie.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do złożenia swojej aplikacji w postaci CV oraz wypełnienia formularza rekrutacyjnego w terminie od 14 marca do 17 kwietnia 2017 r. Selekcja nadesłanych aplikacji oraz wybór osób, które zaprosimy na praktyki zakończy się w maju. Aplikuj, może właśnie Ciebie zaprosimy na praktyki!

Ważne terminy

Marzec 14 marca 2017 roku - rozpoczęcie składania aplikacji
Kwiecień 17 kwietnia 2017 roku - zakończenie zbierania aplikacji
Maj - Czerwiec

Analiza otrzymanych dokumentów aplikacyjnych, wybór kandydatów i ich przyporządkowanie do poszczególnych obszarów organizacyjnych.

Udzielanie informacji zwrotnych o wynikach rekrutacji.

Lipiec - Wrzesień

Lipiec - wrzesień to okres, w którym odbywają się miesięczne praktyki wakacyjne w poszczególnych departamentach firmy.

Jeśli masz pytania, pisz na adres: termikadlaenergetyka@termika.pgnig.pl

Praktyki 2017

Poniżej znajdziesz plik do pobrania z praktykami PGNiG TERMIKA dla studentów kierunków technicznych.

Wypełnij formularz praktyk

Twórz z nami energetyczne miejsce pracy!

Praktyki i programy stażowe

 

Pliki do pobrania

Praktyki2017 0.08 MB
Wczytywanie...