Kocioł biomasowy w Elektrociepłowni Siekierki

Przebudowa Kotła K-1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki w Warszawie.

• Wartość projektu: 121 770 000 PLN

• Wysokość dofinansowania: 20 000 000 PLN

• Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki – o 786,6 Mg/rok, tlenków azotu – o 262,9 Mg/rok, dwutlenku węgla – o 227 621,0 Mg/rok oraz obniżenia ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych – o 10 133 Mg/rok.h

Przekazanie instalacji do eksploatacji - 11.08.2016 r.

Planowana data zakończenia realizacji projektu - grudzień 2016 roku.

Maksymalna wydajność kotła potwierdzona pomiarami parametrów gwarantowanych - 185 t/h

Realizowany projekt polega na przebudowie istniejącego kotła pyłowego OP-230 opalanego wcześniej miałem węglowym na kocioł opalany biomasą, przez co Elektrociepłownia Siekierki ograniczy zużywaną ilość spalanego węgla oraz znacząco przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

W ramach przebudowy kotła zrealizowane zostaną m.in. następujące elementy:

− wykonanie fundamentów,

− dostawa i montaż układu paleniskowego,

− dostawa i montaż wentylatora powietrza,

− dostawa i montaż urządzeń pomocniczych,

− dostawa i montaż instalacji SNCR,

− wykonanie prac modernizacyjnych elektrofiltru nr 1,

− układ odpopielania i magazynowania popiołu, w tym zbiornik magazynowy.

Poprzez realizację tej inwestycji zakład Elektrociepłownia Siekierki po raz kolejny ograniczy swój wpływ na środowisko naturalne, zabytki i architekturę miasta oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Warszawy.

Wczytywanie...